मी सुरेश कुलकर्णी. मला वाचनाची आणि लेखनाची आवड आहे. माझे लिखाण आवडले तरी आणि नाही आवडले तरी कळवा. त्या शिवाय माझ्या लेखनात सुधारणा होणार नाही.

  • 853
  • 904
  • (14)
  • 1k
  • (15)
  • 1.1k
  • 821
  • 913
  • 862
  • 1.2k
  • 995
  • 2.8k