मी सुरेश कुलकर्णी. मला वाचनाची आणि लेखनाची आवड आहे. माझे लिखाण आवडले तरी आणि नाही आवडले तरी कळवा. त्या शिवाय माझ्या लेखनात सुधारणा होणार नाही.

  • 715
  • 757
  • (14)
  • 922
  • (14)
  • 935
  • 701
  • 787
  • 730
  • 1k
  • 881
  • 2.7k