मराठी प्रेम कथा कथा विनामूल्य वाचा आणि PDF डाउनलोड करा

माझा होशील का ? - 3
द्वारा Shalaka Bhojane

संजना ला कसं समजावून सांगावे सरीता ताईंना कळेना. सरीता ताईं, " संजना अगं तुझे बाबा गेले ना तेव्हा मी ठरवलं होतं की, तुझ्या साठी घरजावई च शोधायचा. पण मग ...

मल्ल प्रेमयुद्ध - भाग 25
द्वारा Bhagyashali Raut

मल्ल प्रेमयुध्द वीर घरी आला, तेव्हा आबा नोकरांना कोणाला किती गोण्या द्यायच्या कशाच्या गोण्या द्यायच्या हे सगळे सांगत होते.वीर आत मध्ये आला आणि विचारले, "आबा हे काय करताय?"तेव्हा आबांनी ...

सत्व परीक्षा - भाग ४
द्वारा Shalaka Bhojane

परवाचा दिवस कधी येतोय असे दोघांना पण झाले होते. कारण दोघांना पण एकमेकांना बघायची ओढ लागली होती. रुचिरा ची आई रुचिरा ला म्हणाली, " रुचिरा साडीच नेस ग परवा. ...

माझा होशील का ? - 2
द्वारा Shalaka Bhojane

भाग २ संजना ला तर आदित्य आवडला होता. पण औ तिला वाटले होते ह्यांचा बिझनेस आहे म्हटल्यावर त्याची आई स्वतः हून च नकार देईल. पण त्या बोलल्या की चालेल ...

मल्ल प्रेमयुद्ध - भाग 24
द्वारा Bhagyashali Raut

मल्ल प्रेमयुध्ददोघे बराच वेळ फक्त बसून होते. "वीर थँक यु..." तिच्या डोळ्यात दिसणारे भाव वीर वाचत होता. बराच वेळ तिच्या डोळ्यात तसाच बघत होता. तिला लाजल्यासारखे झाले तिने उगीचच ...

सत्व परीक्षा - भाग ३
द्वारा Shalaka Bhojane

भाग २ ते गेल्यावर रुचिराची आई रुचिरा च्या बाबांना म्हणाली, "मुलगा छान आहे. पण स्वतः चे घर नाही आहे ना त्याला असं मला वाटत होते. " रुचिरा चे बाबा, ...

सत्व परीक्षा - भाग २
द्वारा Shalaka Bhojane

भाग २ ते गेल्यावर रुचिराची आई रुचिरा च्या बाबांना म्हणाली, "मुलगा छान आहे. पण स्वतः चे घर नाही आहे ना त्याला असं मला वाटत होते. " रुचिरा चे बाबा, ...

सत्व परीक्षा - भाग १
द्वारा Shalaka Bhojane

भाग १ अनिकेत आज मुलगी बघायला चालला होता. अनिकेत त्याच्या मावशी कडे राहत होता. अनिकेत सरमळकर मुळचा कोकणातला पण कामानिमित्त तो मुंबईत आला होता. मुंबई त्याला नविनच होती. म्हणून ...

मल्ल प्रेमयुद्ध - भाग 23
द्वारा Bhagyashali Raut

मल्ल प्रेमयुद्धतेजश्री विचार करत होती. संग्रामला हे सांगितले तर त्याला काय वाटल तो परत लताबाईकड गेला तर...? मला वाटतय की नको सांगायला न्हायतर परत मगच दिस पुढं... तेवढ्यात वीर ...

सख्या रे - भाग 6 - अंतिम भाग
द्वारा Gajendra Kudmate

भाग – ६ मग थोड्या वेळाने मितालीने स्वतःला सावरले आणि ती आता सुमितकडे चेहरा करून बोलली, “ सख्या रे तू हे आजवर का नाही बोललास, हि गोष्ट आणि हे ...

मल्ल प्रेमयुद्ध - भाग 22
द्वारा Bhagyashali Raut

मल्ल प्रेमयुद्धपहाटे 4 चा अलार्म वाजला. क्रांती तयार झाली आणि उठून पटापट सगळे आवरून पळायला. तेलणीच्या पठारावर गेली. दहा राऊंड झाल्यावर थोडी बसली अन लगेच एक्सररसाईझ करायला सुरुवात केली. ...

तुझ्यावाचून करमेना - 1
द्वारा यज्ञा

"अक्षय आज बघायचा कार्यक्रम आहे हे फायनल आहे कळलं ना? कामं जरा ठेव बाजूला." मायाताई त्याला ओरडत म्हणाल्या. हे ऐकताच त्याने लॅपटॉपमधून डोकं वर काढलं आणि वैतागून आईला म्हणाला,"अग ...

माझा होशील का ? - 1
द्वारा Shalaka Bhojane

आई सकाळ पासून च संजना च्या मागे लागली होती उद्या संध्याकाळी तिला बघायला मुलगा येणार होता. पण संजना ला अजिबात वेळ नव्हता. संजना संजना ची आई सरीता "अगं संजना ...

मल्ल प्रेमयुद्ध - भाग 21
द्वारा Bhagyashali Raut

मल्ल- प्रेमयुद्ध सगळे गणपती पुळेला पोहचले. "आधी दर्शन घेऊ अन मग जेवायला हॉटेल बघू" ऋषी संग्रामला म्हणाला. ऋषी सतत चिनुच्या मागेपुढे करत होता. ऋषी इंजिनिअरिंग च्या 2nd इयरला होता. ...

सख्या रे - भाग 5
द्वारा Gajendra Kudmate

भाग – ५संध्याकाळ होणार होती आणि सगळ्यांना ऑफिसची सुट्टी झाली होती. मितालीचा परिपूर्ण लक्षात होते कि तिला ऑफिस नंतर बागेत जायचे आहे, कारण सुमित तिची बागेत वाट पाहणार आहे ...

मल्ल प्रेमयुद्ध - भाग 20
द्वारा Bhagyashali Raut

मल्ल - प्रेमयुद्ध "तुमच्यात काय बिनसलंय का?" आत्याने क्रांतीला जवळ घेऊन प्रश्न विचारला."न्हाय आत्या..." क्रांती"एवढ्या वर्षांचा अनुभव हाय अमास्नी वीरच्या तोंडाकड बघूनच समजल आम्हाला... जर झाल असलं काय तर ...

शं नो वरुणः (समुद्र योद्धा) - भाग ४
द्वारा Bhavana Sawant

भाग ४.स्थळ:- बागा बीच, गोवा. आज पृथा आणि प्रलय आई बाबांना घेऊन बीचवर आले होते. थोडेसे चेंज मिळावे त्यांना आणि एन्जॉय देखील करुया! थोड या विचाराने, ते आले होते. ...

मल्ल प्रेमयुद्ध - भाग 19
द्वारा Bhagyashali Raut

मल्ल प्रेमयुद्ध क्रांती आल्यानंतर रूममध्ये बसून उगीचच बॅगमधले कपडे इकडे तिकडे करत होती. रत्ना आणि चिनू तिची होणारी घालमेल बघत होत्या."वहिनी काय हो खरच मस्त हाय ती स्वप्नाली. सुंदर ...

शं नो वरुणः (समुद्र योद्धा) - भाग ३
द्वारा Bhavana Sawant

भाग ३."पृथा, तुला आठवत आपल बालपण? एवढे भयंकर आपण भांडायचो? की लोक देखील म्हणायचे, कसे होईल यांचे?", प्रलय तिच्या शेजारी बसत म्हणाला.ती आज गॅलरीत बसून आपल त्याच्यासोबत वेळ घालवत ...

सख्या रे - भाग 4
द्वारा Gajendra Kudmate

भाग – ४ मिताली हि आता थोडी तापली होती आणि ती तिचा आईची बाजू बोलू लागली होती. तेव्हा तिची आई बोलली, “ म्हणून म्हणत होते मी तुला आपल्या पेक्षा ...

मल्ल प्रेमयुद्ध - भाग 18
द्वारा Bhagyashali Raut

मल्ल प्रेमयुद्ध"वीर माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दे..." स्वप्नालीच्या डोळ्यात राग, अश्रू एकवटले होते. "हे बघ आपल्याला चिडवत होते हे जरी खरं असलं तरी माझ्या मनात तुझ्या विषयी काही नव्हतं स्वप्ना..." ...

शं नो वरुणः (समुद्र योद्धा) - भाग २
द्वारा Bhavana Sawant

भाग २."मी तर सांगितले आहे सगळ्यांना माझा होणारा नवरा इंडियन नेव्ही मध्ये आहे ते. आता तू बघ तुला कधी यायला जमत? माझ्या आई बाबांनी तर परमिशन दिली आहे. पण ...

शं नो वरुणः (समुद्र योद्धा) - भाग १
द्वारा Bhavana Sawant

कथा आहे समुद्र योद्धाची. त्याच्या संघर्षाची. त्याच्या पराक्रमाची. कथा आहे खऱ्या हिरोंची.चला तर जाऊ आपल्या कथेकडे.___________भाग १दाभोळी नेव्ही पोर्ट, गोवाआज गोवा मधील समुद्रात नौसेनाने लाल बावटा लावला होता. लाल ...

मल्ल प्रेमयुद्ध - भाग 17
द्वारा Bhagyashali Raut

मल्ल प्रेमयुद्ध आत्याचा टुमदार बंगला आतून वेल फर्निचर होता पण नारळाची झाडं, समुद्राच्या पाण्याचा आवाजामुळे कोकणचा वारा चांगलाच लागत होता. आत्याने मुलींची सोय वरच्या मजल्यावर केली होती आणि मुलांची ...

सख्या रे - भाग 3
द्वारा Gajendra Kudmate

भाग – ३दोघेही घरातून बाहेर पडले आणि बाहेर येऊन आपसात बोलू लागले. तेव्हा मिताली बोलते, “ सुमित मला काही बर वाटत नाही आहे. तू तुझ्या आई बाबांपासून वेगळा राहशील. ...

मल्ल प्रेमयुद्ध - भाग 16
द्वारा Bhagyashali Raut

मल्ल- प्रेमयुद्धसकाळी 9 वाजता सगळे नाश्ता करायला एक हॉटेलमध्ये थांबले. संग्रामने सगळ्यांच्या पसंतीचा नाश्ता विचारून ऑर्डर केली. क्रांती अजूनही नॉर्मल नव्हती. तिने दादांना फोन केला. नाश्ता करायला थांबलो आहोत. ...

लग्नगाठ (एक अनोखा प्रवास) - भाग १
द्वारा Bhavana Sawant

लग्नगाठ (एक अनोखा प्रवास): भाग १."आली लग्न घडी समीप नवरा घेऊनि यावा घरा । गृहतके मधुपर्क पुजन करा अन्त पाटते धरा दृष्टादृष्ट वद्य वरा न करिता, दोघे करावी उभी। ...

सख्या रे - भाग 2
द्वारा Gajendra Kudmate

भाग – २ आता या लवबर्डसाठी आणखी दुरावा वाढणार होता, कारण कि आधी दिवसभर कॉलेज मध्ये दोघांची भेट नाही व्हायची म्हणून ते घरी आल्यावर जास्तीत जास्ती वेळ एकमेकासोबत घालवायचे ...

अनुबंध बंधनाचे.. - भाग 1
द्वारा प्रेम

अनुबंध बंधनाचे..... ( भाग १ ) प्रेम देशमुख. कोल्हापूरजवळील एका खेडेगावात एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलगा, घरची परिस्थिती तशी चांगली होती. वडील सरकारी खात्यामध्ये नोकरी करत होते. घरी आई, वडील, ...

अनामिका - भाग 2
द्वारा Sambhaji Sankpal

मी ठरवलं होतं की आजच तिच्या वडिलांना समजावून सांगायचं. हा विचार घोळतच मी घराबाहेर निघालो आणि तिच्या घराच्या दिशने वाटचाल करीत चाललो. वाटेत मला माझा मित्र अनिल भेटला, त्याच्यबरोबर ...

जुळून येतील रेशीमगाठी - 3
द्वारा Pratiksha Wagoskar

भाग - ३.....अर्जुन - असं झालं तर...पेडणेकरांची बहीण साची आणि आपला अप्पू एकाच कॉलेज मधले निघाले...आम्हाला ही आजच समजलं....भागीरथी - अरे वाह बरच आहे की मग ओळखीचं ओळखी निघाल्या..... ...

इंद्रजा - 22
द्वारा Pratiksha Wagoskar

भाग - २२(‍️नवीन वळणं‍)........{चार वर्षानंतर..}....कोल्हापूर CitySP Industries Pvt.Ltd.सगळीकडे टाळ्यांचा गदगडाट चालू होता.....आज SP Industries मध्ये मोठा समारंभ चालू होता....अँकर - धन्यवाद धन्यवाद! आज आपल्या कंपनीची खूप मोठी सक्सेस पार्टी ...