नमस्कार. माझी सुवर्णमती ही लघु कादंबरी आत्ताच पूर्ण झाली . तुम्ही त्या कादंबरीला भरभरून प्रतिसाद देत आहात त्याबद्दल धन्यवाद.