siddhi chavan

siddhi chavan मातृभारती सत्यापित

@siddhic

(401)

96

280.2k

563.3k

तुमच्याबद्दल

मी..... अशी मी तशी मी, काय सांगू कशी मी ? माझ्यात मी अशीही, ज्याला वाटे जशीही मी, कुणा वाटे कशीही, पण तुला वाटे तशीही मी. तुझ्यात मी, माझ्यात मी, तुझ्या-माझ्यात मीच मी. [https://siddhic.blogspot.com]

  • 14.1k
  • 3.7k
  • 6.5k
  • 4.6k
  • 4.5k
  • 3.9k
  • 7.9k
  • (12)
  • 5.8k
  • 6.5k
  • 10.5k