सर्वोत्कृष्ट प्रेम कथा कथा वाचतात आणि विनामूल्य PDF डाउनलोड करतात

तू अशीच जवळ रहावी... - 19
द्वारा Bhavana Sawant
  • 690

वर्तमानकाळ:- जय भूतकाळाचा विचार करता करता झोपून जातो...मानसिक रित्या खूप तो थकला होता म्हणून  शांत झोपून जातो...रात्री 8 च्या सुमारास कसल्या तरी आवाजाने त्याला जाग येते...तो डोळे उघडून बाजूला ...

तू अशीच जवळ रहावी... - 18
द्वारा Bhavana Sawant
  • 1.4k

भावना आणि मृत्युंजयचे इंग्लंड मधील दिवस खूप चांगले जात होते...मृत्युंजयने तिला बाहेरच्या जगापासून थोडेसे लांब ठेवले होते...तिच्या काळजीसाठीच त्याने तस केलं होतं...तो भरपूर बिझी झाला होता कामात पण त्यातून ...

तू अशीच जवळ रहावी... - 17
द्वारा Bhavana Sawant
  • 1.4k

मागील भागात:-मृत्युंजय आणि भावना त्यांच्या भूतकाळात जातात...भूतकाळात भावनाच्या आजी आणि काकीने कश्याप्रकारे तिच्या भावंडाला संपवले याचा खुलासा मृत्युंजय करतो... आजच्या भागात:- अहो...या लोकांनी माझ्या मुलांना मारलं...??" भावनाची आई भावनाच्या ...

तू अशीच जवळ रहावी... - 16
द्वारा Bhavana Sawant
  • 1.5k

मागील भागात:-जय भावनाच्या नकळत मेदूवडा उचलतो आणि खातो...तशी भावना डोकं धरते... आजच्या भागात:-ती तिच्या चेहऱ्यावर एक हात ठेवते आणि बोटाच्या फटीतून त्याचा चेहरा पाहते...मेदूवडा चा एक बाईट तो खातो ...

तू अशीच जवळ रहावी... - 15
द्वारा Bhavana Sawant
  • 1.7k

मागील भागात:- भावना आणि मृत्युंजय पंजाब ला जातात... आजच्या भागात:- पंजाब मध्ये जाऊन तेजोधराच्या हळदीच्या रस्म करून भावना आणि मृत्युंजय तिथून निघून जातात...मृत्युंजय तिला जेटने घेऊन जातो पण कुठे ...

तू अशीच जवळ रहावी... - 14
द्वारा Bhavana Sawant
  • 1.9k

ती रडत असते आणि तो तिला शांत करत असतो...पण ती काही शांत होत नसते...ती त्याच्या मिठीत राहून नुसती रडत असते... "प्रिन्सेस नको रडू ना...काय झालं आहे ते सांगशील मला...मी ...

तू अशीच जवळ रहावी... - 13
द्वारा Bhavana Sawant
  • 1.9k

भावना आणि जय कसल्या तरी आवाजाने लगेच भानावर येतात...ते भूतकाळातिल आठवणीतून पटकन बाहेर येतात... "अहो संपली माझी आयस्क्रीम...मला अजून एक हवी आहे..."ती त्याला लाडात बोलते...तसा तो बारीक डोळे करून ...