હૃદય ની ઊર્મિઓને કાગળ પર કંડારુ છું, જે નથી કહી શકતો બોલી ને એને ગઝલરૂપે મઠારુ છું...!ઇન્સ્ટાગ્રામ,ફેસબુક અને youtube પર પણ ઉપલબ્ધ છું.સાહિત્ય માં અનેરો રસ છે મુખ્યત્વે કવિતા,ગઝલ,અને વિચારલેખ લખું છું.આપના પ્રતિભાવો આપ મને whatsapp કરી શકો છો ૯૮૭૯૪૦૩૩૯૧ નંબર પર..એકવાર ફરી આપ સૌ નો આભાર આપનો કિંમતી સમય કાઢી ને મારી રચનાઓ વાંચવા માટે...!! વધુ માણવા માટે ગુગલ માં સર્ચ કરશો.તમને જરૂર ગમશે જ "Aniket kapadiya kaviraj poetry"

    कोणत्याही कादंबरी उपलब्ध नाहीत

    कोणत्याही कादंबरी उपलब्ध नाहीत