मराठी गुप्तचर कथा कथा विनामूल्य वाचा आणि PDF डाउनलोड करा

होल्ड अप - प्रकरण 10
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण १०दुसऱ्या दिवशी सव्वा अकरा वाजता पाणिनी ऑफिसातल्या त्याच्या केबिन मधे असतांना त्याचा फोन वाजला.सौम्या फोन वर होती. “ सॉरी सर तुम्ही तुमच्या सवयी प्रमाणे कोर्टाचे अद्ययावत निकाल वाचत ...

होल्ड अप - प्रकरण 9
द्वारा Abhay Bapat

होल्ड अप प्रकरण ९ “ गुड इव्हिनिंग,” तो तिला म्हणाला. “ तुम्ही इथे येणे मी अपेक्षित केले नव्हते.” ती म्हणाली. पाणिनी फक्त हसला. “ ही जागा सापडली कशी तुम्हाला?” ...

होल्ड अप - प्रकरण 8
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण ८“ चला आत ” तो माणूस म्हणाला.“ पाणिनी पटवर्धन ! ” मिष्टी उद्गारली. “ मला लक्षात यायला हवं होतं ,जेव्हा तुम्ही तुमचं नाव पाणिनी सांगितलं तेव्हाच.”“ मी जिंकलो ...

होल्ड अप - प्रकरण 7
द्वारा Abhay Bapat

होल्ड अपप्रकरण ७“ तुझ्या सहवासात दिवसभराचा एकटे पणा निघून जाईल.” पाणिनी म्हणाला.“ तुम्ही मला माझं नाव सांगून बोलावून घेतलंत? ” –मिष्टी.“ हं ” पाणिनी म्हणाला.“ कसं काय?” –मिष्टी“ मी ...

होल्ड अप - प्रकरण 6
द्वारा Abhay Bapat

प्रकरण ६त्याच रात्री पावणे दहा च्या सुमारास पाणिनी, कनक च्या ऑफिसात गेला.“ कनक आहे आत?” त्याने रिसेप्शनिस्ट ला विचारलं.“ हो, आहेत सर आत. ते तुम्हालाच संपर्क करायच्या प्रयत्नात होते.”“ ...

होल्ड अप - प्रकरण 5
द्वारा Abhay Bapat

होल्ड अप प्रकरण ५ कनक बरोबर पाणिनी आपल्या ऑफिसला आला तेव्हा सौम्या टपाल आणि मेल चाळत होती. “ सिया माथूर ने कशी साथ दिली?” तिने पाणिनी ला आल्या आल्या ...

होल्ड अप - प्रकरण 4
द्वारा Abhay Bapat

होल्ड अप प्रकरण चार प्रकरण ४ गर्दीतून वाट काढत कनक ओजस पाणिनी च्या दिशेने आला. “ काय झालं?” पाणिनी नं विचारलं. “ ती पळून गेली.” –कनक “ तू तिला ...

होल्ड अप - प्रकरण 3
द्वारा Abhay Bapat

होल्ड अप प्रकरण ३ “ प्रश्न मी तुम्हाला विचारलाय, उत्तरादाखल तुम्ही मला प्रति प्रश्न नका विचारू.” पाणिनी कडाडला. “ हो.” साक्षीदार म्हणाली. “ आणि तुम्हाला हे माहीत होतं की ...

होल्ड अप - प्रकरण 2
द्वारा Abhay Bapat

होल्ड अपप्रकरण २“ तुम्ही आरोपीला खूप कमी कालावधी पाहिलंत?” आपल्या आवाजात सहजपणा आणत पाणिनी ने विचारलं.“ कमी कालावधी कशाला म्हणायचं हे व्यक्ती नुसार बदलतं पटवर्धन. ” ती उर्मट पणे ...

होल्ड अप - प्रकरण 1
द्वारा Abhay Bapat

होल्ड अप प्रकरण १ गेली पंधरा मिनिटे, हे सर्वांच्याच लक्षात येत होतं की सरकारी वकील आरुष काणेकर सतत कोर्टातल्या घड्याळाकडे बघत , मनात अत्यंत काटेकोर पणे वेळेची नोंद करत ...

ॲ लि बी. - (प्रकरण १५) - शेवटचा भाग
द्वारा Abhay Bapat

अॅलिबीप्रकरण १५ ( शेवटचे प्रकरण.)पाणिनी पटवर्धन त्याच्या ऑफिस मधे, केबिन मधे फिरत्या खुर्चीत आरामात बसला होता.समोर इन्स्पे.होळकर होता. “ या वेळेला माझ्या हातात तुझ्या अटकेचे वॉरंट आहे. ““ मला ...

ॲ लि बी. - (प्रकरण १४)
द्वारा Abhay Bapat

अॅलिबीप्रकरण १४पाणिनी पटवर्धन इन्स्पे.होळकर बरोबर पोलीस चौकीत पोचला.बघतो तर कनक ओजस आधीच एका पोलिसा बरोबर तिथे बसलेला दिसला.पाणिनी आश्चर्याने अवाक झाला. “ कनक काय भानगड आहे ही ? तू ...

ॲ लि बी. - (प्रकरण १३)
द्वारा Abhay Bapat

अॅलिबी प्रकरण १३पाणिनी पटवर्धन ने ऑफिस मध्ये प्रवेश केला आणि सौम्या सोहनी ला म्हणाला, स्वागत कक्षात जाऊन गतीला सांग मी आलोय पण आज कोणालाच भेटणार नाहीये.”सौम्या बाहेर जाऊन आत ...

ॲ लि बी. - (प्रकरण १२)
द्वारा Abhay Bapat

अॅलिबीप्रकरण १२“ सर. मिसेस टोपे ला तुम्ही पेपरात आलेल्या त्या बातमी बद्दल का नाही सांगितले? “ – सौम्या“ कोणती बातमी? ““ पळशीकर चा कोट गाडीत सापडल्याची.”“ ते मी इन्स्पे.होळकर ...

ॲ लि बी. - (प्रकरण ११)
द्वारा Abhay Bapat

ॲलिबी (प्रकरण ११): प्रकरण ११पाणिनी पटवर्धन शुक्रवारी सकाळी ऑफिस ला आला तेव्हा त्याच्या टेबल वर टपालातून पत्र आले होते आणि सौम्या ने त्याला सांगितलं की टेंबे बाई ऑफिस मध्ये ...

ॲ लि बी. - (प्रकरण १०)
द्वारा Abhay Bapat

ॲलिबीप्रकरण १०टोपे चा सेक्रेटरी मंदार याने दारावर टकटक झाली म्हणून दार उघडले.दारात पाणिनी पटवर्धन ला बघून तो उडालाच ! “ अरे पटवर्धन तुम्ही? या आत या. काय विशेष काम ...

ॲ लि बी. (प्रकरण ९)
द्वारा Abhay Bapat

ॲलिबी भाग ९: प्रकरण ९पाणिनी पटवर्धन, पळशीकर रहात असलेल्या अपार्टमेंट च्या बाहेर टॅक्सीतून उतरला. दोन मोठाल्या सुटकेसेस ड्रायव्हरने डिकी मधून काढून खाली ठेवल्या. पाणिनी ने त्याला मीटर चे भाडे ...

ॲ लि बी. (प्रकरण ८)
द्वारा Abhay Bapat

ॲलिबी ( भाग ८): प्रकरण ८आदिती हुबळीकर ला भेटून काहीच निष्पन्न न झाल्याने पाणिनी वैतागूनच ऑफिस मधे परत आला तेव्हा काय झालं ते जाणून घेण्यासाठी सौम्या ने त्याच्यावर प्रश्नांची ...

ॲ लि बी (प्रकरण ७)
द्वारा Abhay Bapat

अॅलिबीभाग ७.ऑफिस मधे सौम्या त्याची वाटच बघत होती. “ कशी झाली मिटींग?” तिने पाणिनी आत येताच विचारले.“ त्या ब्रोकर ना मी चांगलंच काळजीत टाकलंय. आता तेच इन्स्पे.होळकर वर दबाव ...

ॲ लि बी. (प्रकरण ६)
द्वारा Abhay Bapat

ॲलिबी भाग ६प्रकरण ६पाणिनी पटवर्धन ऑफिस मधे आला तेव्हा ओजस दारातच त्याची वाट बघत होता. काहीतरी महत्वाचे असणार हे ओळखून पाणिनी ने हाताला धरून त्याला आत घेऊन मानेनेच काय ...

ॲ लि बी. (प्रकरण ५)
द्वारा Abhay Bapat

ॲलिबी प्रकरण ५प्रकरण ५दुसऱ्या दिवशी पाणिनी पटवर्धन ऑफिसात आला तेव्हा सौम्या सोहोनी दारातच त्याची वाट बघत होती.“ माझ्या साठी काही विशेष वाढून ठेवलंय का पुढे?” पाणिनी ने तिचा अविर्भाव ...

ॲ लि बी. (प्रकरण ४)
द्वारा Abhay Bapat

ॲ लि बी भाग ४कनक ला घेऊन पाणिनी शहराच्या दक्षिण बाजूला असलेल्या टेकडी च्या दिशेने गाडीने चालला होता.पुढे गेल्यावर आठ –दहा बंगली वजा घरांचा समूह दिसायला लागला.” या ...

ॲ लि बी. ( प्रकरण ३ )
द्वारा Abhay Bapat

ॲलिबीप्रकरण ३आपल्या कॉटवर पाणिनीआडवा पडून वाचत होता.कंटाळून दिवे बंद करण्याच्या विचारात होता तेव्हाच फोन वाजला, कपाळाला आठ्या पडून त्याने तो उचलला, तर सौम्या चा आवाज आला.“ हॅलो सर, संध्याकाळच्या ...

ॲ लि बी. ( प्रकरण २ )
द्वारा Abhay Bapat

ॲलिबीप्रकरण २.(©अभय बापट)पाणिनी पटवर्धन झपाट्याने ऑफिस मधे आला तेव्हा सौम्या सोहोनी टपालातून आलेली पत्रे बघत होती.“ तुम्ही चक्क लौकर आलाय आज.” ती म्हणाली.“ मी आजची वर्तमान पत्रे जरा बारकाईने ...

ॲ लि बी. ( प्रकरण १ )
द्वारा Abhay Bapat

ॲलिबी ( प्रकरण १)* या कथेतील सर्व पात्र प्रसंग घटना आणि कथानक हे संपूर्णपणे काल्पनिक असून . त्याचा वास्तवाशी किंवा दुसऱ्या कोणत्याही भाषेतील कथे तील पात्र प्रसंग व ...

सा य ना ई ड - (प्रकरण १७) शेवटचे प्रकरण
द्वारा Abhay Bapat

सा य ना ई ड प्रकरण १७ (शेवटचे प्रकरण)कोर्टाचे कामकाज थांबल्यामुळे, खटला ऐकायला आलेल्या प्रेक्षकांना पूर्ण गोंधळातच टाकले. अत्ता पर्यंत कुठल्याच प्रकरणात, अगदी पाणिनी पटवर्धन असलेल्या प्रकरणात सुध्दा ...

सा य ना ई ड - (प्रकरण १६)
द्वारा Abhay Bapat

सा य ना ई ड प्रकरण १६ अलक्षचंद्र मालशेटवार हा बॅलॅस्टिक म्हणजे बंदुकीच्या गोळ्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ होता , कोर्टाच्या समोरच त्याने वजन केले.” पाणिनी पटवर्धन म्हणतात ते एकदम ...

सा य ना ई ड - (प्रकरण १४ आणि १५ )
द्वारा Abhay Bapat

सा य ना ई ड प्रकरण १४. आणि १५ १४- पाणिनी तुरुंगातल्या एका खोलीत अनन्या गुळवणी ला भेटायला आला होता. पडद्याच्या पलीकडे ती शांतपणे आणि ...

सा य ना ई ड - (प्रकरण १२ आणि प्रकरण १३)
द्वारा Abhay Bapat

सा य ना ई ड प्रकरण १२जवळ जवळ मध्य रात्र झाली होती सौम्या तिच्या खुर्चीत बसून पाणिनी कडे घाबरून बघत होती . ते दोघे बाहेरून जेवून ऑफिस मधे आल्यापासून ...

सा य ना ई ड - (प्रकरण ११)
द्वारा Abhay Bapat

सा य ना ई ड प्रकरण ११पाणिनी ने आपली गाडी हम रस्त्याला वळवली. “ कुठे चाललोय आपण?” जयकर ने विचारले.“ अत्ता तरी आपण जिथे जास्तीत जास्त गर्दी आणि ...

सा य ना ई ड - (प्रकरण १०)
द्वारा Abhay Bapat

सा य ना ई ड प्रकरण १० बलदेव गेल्या नंतर जवळ जवळ तासभर पाणिनी येरझाऱ्या घालत होता. सौम्या सारखी घड्याळाकडे बघत होती.शेवटी तिने विचारले, “ काम करणाऱ्या स्त्री ला ...

सा य ना ई ड - (भाग ९)
द्वारा Abhay Bapat

सा य ना ई ड प्रकरण ९ अच्छा, तर तुम्ही पाणिनी पटवर्धन आहात, प्रसिद्ध वकील.” हस्तांदोलन करता करता बलदेव म्हणाला.“ हो, आणि तुम्ही बलदेव.” पाणिनी थोडावेळ त्याचा अंदाज ...