हॉरर ट्रिप - भाग 2 जयेश झोमटे द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

हॉरर ट्रिप - भाग 2

जयेश झोमटे द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

लेखक: जयेश झोमटेहॉरर ट्रिप भाग 2ससा...........हुश्श्श्श............... ससा आहे हे पाहून त्या युवका च्या जिवातजीव आला.काय रे काय झाल पोरा? बर वाटतय ना तुला तो ट्रक ड्रायव्हर त्या युवका ला म्हणाला.त्या ड्राइव्हरने युवकाला एक बोटल पाणी पिण्यास दिली. येवढ्या उशीर ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय