Spiritual Stories free PDF Download | Matrubharti

परमेश्वराचे अस्तित्व - ५
by Sudhakar Katekar
 • (1)
 • 7

                  "चिंतन"      " आपुली तहान भूक नेणे । तान्हाया निके ते माऊलीस करणे । तैसे अनुसरलेते मज प्रणे । ...

परमेश्वराचे अस्तित्व - ४
by Sudhakar Katekar
 • (1)
 • 7

                  "मल्लिङगमदभक्त जनादर्शन स्पर्शनचि नम  परिचर्या स्तुती:प्रव्हगुण कर्मानु किर्तनम ।।अर्थ:- माझ्या मूर्ती आणि माझे भक्त यांचे दर्शनस्पर्श,पूजा सेवा,स्तुती,वंदन इत्यादी करावे तसेच माझे गुण आणि ...

परमेश्वराचे अस्तित्व - ३
by Sudhakar Katekar
 • (2)
 • 18

            भौतिक जीवनात मनुष्य मन आणि इंद्रिय यांच्या आधीन होतो.भौतिक अस्तित्वातगुरफटून जातो.      "  मन एवं मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षयो।          ...

शिव शंकराच्या माहिती नसलेल्या रंजक कथा
by Vrishali Gotkhindikar
 • (2)
 • 32

1 - भगवान शिवाला सहा मुले होती. 2 - सस्मित मुद्रेचे भगवान शिव हे रागीट कालीमातेच्या पायतळी आहेत. 3 - भगवान हनुमान हे भगवान शिवाचे अवतार आहेत 4 - अमरनाथ गुफेची कथा 5 ...

परमेश्वराचे अस्तित्व - २
by Sudhakar Katekar
 • (1)
 • 31

              "व्यक्त मन व अव्यक्त मन"    व्यक्त मन म्हणजे स्वतः विषयीचे विचार,व अव्यक्त मना मध्ये अनेक स्मृती,संस्कार,भावना,किंवा अतृप्त इच्छा साठविलेल्याअसतात.मन सर्व व्यापी ...

परमेश्वराचे अस्तित्व
by Sudhakar Katekar
 • (5)
 • 62

          प्रत्येकाच्या मनात पुष्कळ वेळेस असा प्रश्न निर्माण होतो की,परमेश्वर आहेका? असलास तर तो सगूण आहे ,की निर्गुण आहे,साकार आहे की निराकार आहे.      ...

श्री व्यंकटेशस्तोत्र, कृपाप्रसाद आणि मी!
by suresh kulkarni
 • (5)
 • 28

  श्री व्यंकटेश स्तोत्र(मराठी ) माझ्या नित्यातलेच. रोज वाचून वाचून ते आता मुखोदगत झालाय. कोणी तरी सांगितले कि स्तोत्र थोडे मोठ्याने आणि जप मनात करावा.  स्तोत्र मोठ्याने  म्हटल्याने घरातली ...

संस्कार - रामाने लक्ष्मणाची घेतलेली परीक्षा
by Sudhakar Katekar
 • (2)
 • 26

"मन" " रामाने लक्ष्मणाची घेतलेली परीक्षा"          प्रभू रामचंद्र वनवासातात असताना,काष्ठ गोळा करण्यासाठी अरण्यात दूर गेले त्यावेळीसीतामाई व लक्ष्मण दोघेही परणकुटीत असतात.सीतामाई अनवाणी चालून थकलेली होती"दगड ...

मराठी बोधकथा - गुरुंचा आशिर्वाद
by Machhindra Mali
 • (7)
 • 52

                *बोधकथा*        ***   गुरुंचा  आशिर्वाद   ***मध्यप्रदेशातील एका घनदाट अरण्यात एका साधु महाराजांचा आश्रम होता साधुजींसह दहा बारा परमशिष्य तिथं ...