मराठी अन्न आणि कृती विनामूल्य वाचा आणि PDF डाउनलोड करा

खाद्य भ्रमंती
by Vrishali Gotkhindikar verified
  • (76)
  • 4.4k

स्वयपाक हा माझ्या अगदी आवडीचा विषय .विविध प्रकार करून पहाणे आणि त्यात पारंगत होणे खुप आवडीचे आहे माझ्या .पण काही वेळेस काही प्रसंग असे येतात की हाताशी असलेल्या सामुग्रीतून ...

तुम्ही काय खाल्लं पाहिजे
by Anuja Kulkarni verified
  • (29)
  • 2.4k

तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी जे अन्न खाता त्याचा सरळ सरळ परिणाम तुमच्या झोपेवर होतो. तुम्ही झोपायच्या आधी काय खाता हे सुद्धा फार महत्वाच आहे.