हॉरर ट्रिप - भाग 6 जयेश झोमटे द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

हॉरर ट्रिप - भाग 6

जयेश झोमटे द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

हॉरर ट्रिप भाग 6 अनुभवुया थोडा थरार...पापा................ शिवंन्या म्हणाली. तो ईसम दुसरा कोणी नसुन रितिक चे वडिल होते.ये म्हातारया................ मा...................त निघुन जा इथून नाहितर ही माझी सैतानाची फौज तुझे अक्षरश तुकडे करुन खातील.तुझ्या रक्ताचा ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय