हॉरर ट्रिप - भाग 8 जयेश झोमटे द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

हॉरर ट्रिप - भाग 8

जयेश झोमटे द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

Like,coment,येउद्या..हॉरर ट्रिप भाग 8******************************************जंगलात दुरअशा एका निर्जन अशा गुहेत मशाली जळत होत्या.सगळीकडे तांबडा असा प्रकाश पसरला होता.त्या गुहेतच ती चार राक्षस आनी त्यांचा तो त्या राक्षसांना पालनारा सैतानाचा पुजारी सुद्धा होता.कट कट असा आवाज येत होता.सामा आप्ल्या कोयत्याने आताच ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय