मराठी आध्यात्मिक कथा कथा विनामूल्य वाचा आणि PDF डाउनलोड करा

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 13
द्वारा MB (Official)

अध्याय 13 श्रीरामांची शरबंधनातून मुक्तता ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ सीता अशोकवनात परत्ल्यावर श्रीराम शरबंधानातून शुद्धीवरआले व लक्ष्मणाची अचेतन स्थिती पाहून विलाप करु लागले : सीता नेलिया अशोकवना । मागें ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 12
द्वारा MB (Official)

अध्याय 12 सीतेला श्रीरामांचे दर्शन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ रामलक्ष्मणांना शरबंदी पडलेले पाहून इंद्रजिताची वल्गना : शरबंधनीं बांधोनि रघुनाथ । इंद्रजित अतिशयें श्लाघत ।तेचि अर्थींचा श्लोकार्थ । स्वयें वदत ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 11
द्वारा MB (Official)

अध्याय 11 इंद्रजिताकडून श्रीरामांना शरबंधन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ इंद्रजिताचा मांत्रिक रथ अग्नीतून बाहेर आल्यवर रणामध्ये आगमन : पूर्वप्रसंगी इंद्रजित वीर । होम करुनी अभिचार ।शस्त्रें पावला रहंवर । ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 10
द्वारा MB (Official)

अध्याय 10 इंद्रजिताला मांत्रिक रथाची प्राप्ती ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ युद्ध चालू असता रात्र झाली : रणीं करितां द्वंद्वयुद्ध । इंद्रजित गांगिला सुबद्ध ।त्याचे पोटीं अति विरुद्ध । रात्रीं ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 9
द्वारा MB (Official)

अध्याय 9 द्वंद्वंयुद्ध वर्णन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ बिभीषणाला अंगदाने आणलेल्या मुकुटाचे अर्पण : सभेंत गांजूनि रावणातें । अंगदे आणिल्या मुकुटातें ।श्रीरामें आपुल्या निजहातें । बिभीषणातें वाहिला ॥ १ ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 8
द्वारा MB (Official)

अध्याय 8 अंगद – शिष्टाई वर्णन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ रावणाची दुर्दशा : मागिले प्रसंगीं जाण । वामनें गांजिला रावण ।तिज्या रावणाचें प्रकरण । सांगें आपण अंगद ॥ १ ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 7
द्वारा MB (Official)

अध्याय 7 अंगदाकडून रावणाची निंदा ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ अंगदाचे रावणाच्या सभेत उड्डाण : अंगद आकाशमार्गेंसीं । शीघ्र आला तो लंकेसीं ।प्रवेशला रावणसभेसीं । अति विन्यासीं ते ऐका ॥ ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 6
द्वारा MB (Official)

अध्याय 6 शिष्टाईसाठी अंगदाचे जाणे ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ रक्ताचे पाट पाहून श्रीरामांचा कळवळा : पूर्वप्रसंगीं रणांगणीं । वानरीं मारिल्या वीरश्रेणी ।रुधिर प्रवाह देखोनि धरणीं । श्रीराम मनीं कळवळला ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 5
द्वारा MB (Official)

अध्याय 5 रावण – सुग्रीव यांचे युद्ध ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ सुवेळेवरुन सुग्रीव लंकेत उडून गेला : सुवेळे बैसल्या रघुकुळटिळका । मनोहर दिसताहे लंका ।संमुख देखोनि दशमुखा । केला ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 4
द्वारा MB (Official)

अध्याय 4 राक्षस – वानरांचे युद्ध ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ लगबगीने रावण सभेत येतो; त्याची बिकट अवस्था : प्रबळ बळें रघुनंदन । आला ऐकोनि रावण ।अतिशयें चितानिमग्न । म्लानवदन ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 3
द्वारा MB (Official)

अध्याय 3 रामांच्या मायवी शिराने सीतेचा छळ ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ प्रारंभी झालेल्या अपशकुनाने रावण उद्विग्न : साधावया रणांगण । मुळींच रावणा अपशकुन ।श्रीरामें केलें छत्रभंजन । अति उद्विग्न ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 2
द्वारा MB (Official)

अध्याय 2 श्रीरामांकडून रावण छत्राचा भंग ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ शार्दूळ परत येतो, त्याची बिकट अवस्था व त्याचे कथन : पूर्वप्रसंगवृत्तांत । रडत पडत कुंथत ।शार्दूळ आला रुधिरोक्षित । ...

रामायण - अध्याय 6 - युद्धकांड - 1
द्वारा MB (Official)

युद्धकांड अध्याय 1 वानरसैन्य मोजण्यासाठी रावण हेर पाठवितो ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ उदार गंभीर सुंद्रकांड । तें संपवूनि अतिशयें गोड ।पुढां उठावलें युद्धकांड । अति प्रचंड प्रतापी ॥ १ ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 42
द्वारा MB (Official)

अध्याय 42 अतिकायाकडून रावणाची कानउघाडणी ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ आला ऐकोनि रघुनंदन । भयें भयभीत दशानन ।प्रधान सेना अति उव्दिग्न । लंकाजन सकंपित ॥ १ ॥चाकाटला रावण । तंव ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 41
द्वारा MB (Official)

अध्याय 41 रामसैन्याचे समुद्रोल्लंघन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ सेतू बांधून पूर्ण झाल्यावर श्रीराम लक्ष्मणाला घेऊन लंकेच्या वाटेला लागतात : नळें बांधिला सेतु समाप्त । यालागीं म्हणती नळसेत ।परी तो ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 40
द्वारा MB (Official)

अध्याय 40 सेतुबंधनाची पूर्णता ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ समुद्र निघून गेल्यावर सेतू बांधण्याची तयारी; वानरांना तसा आदेश : नळहस्तें सेतुबंधन । समुद्रें श्रीरामासी सांगोन ।वंदोनियां श्रीरामचरण । आज्ञा पुसोन ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 39
द्वारा MB (Official)

अध्याय 39 सागराची श्रीरामांना शरणागती ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ बिभीषणास लंकादान दिल्यावर सर्वांना परमानंद : बिभीषणासी लंकादान । देवोनियां श्रीरघुनंदन ।सभा बैसली सावधान । सुप्रसन्न स्वानंदें ॥ १ ॥वानर ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 38
द्वारा MB (Official)

अध्याय 38 बिभीषणाला लंकाप्रदान व राज्याभिषेक ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ मारूतीच्या वचनाने श्रीरामांचा संतोष : बिभीषणाचा वृत्तांत । समूळ सांगे हनुमंत ।तेणें तुष्टला श्रीरघुनाथ । उल्लासत स्वानंदे ॥ १ ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 37
द्वारा MB (Official)

अध्याय 37 बिभीषणाचे श्रीरामांकडे आगमन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ त्यानंतर काही न बोलतां शांतपणे बिभीषण प्रधानांसह तेथून परतला : बिभीषणासी अपमान । जालिया नव्हे क्रोधायमान ।स्वयें श्रीराम स्मरोन । ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 36
द्वारा MB (Official)

अध्याय 36 रावणाकडून बिभीषणाचा अपमान ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ बिभीषणकृत हनुमंतप्रतापवर्णनाने सर्व सभा लज्जायमान : कपिपुरूषार्थ अति प्रचंड । राक्षसांचें बळबंड ।प्रताप ऐकतां काळें तोंड । लज्जा वितंड लंकेशा ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 35
द्वारा MB (Official)

अध्याय 35 बिभीषणाकडून रावण व प्रधानांची निर्भर्त्सना ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ श्रीराम व वानरसैन्य समुद्रतीरावर आले श्रीराम जगदानंदकंद । श्रीराम सच्चिदानंद ।श्रीरघुपति नित्यशुद्ध । नाहीं भवबंध स्मरणें तुझ्या ॥ ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 34
द्वारा MB (Official)

अध्याय 34 श्रीरामांचे समुद्रतीरावर आगमन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ लंकेतील हनुमंताच्या विक्रमाचे सिंहावलोकन ब्रह्मा म्हणे ब्रह्मलिखितीं । कपीची लिहिली अल्पकीर्ती ।त्याहून अगाध हनुमंताची ख्याती । किर्ती किती लिहावी ॥ ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 33
द्वारा MB (Official)

अध्याय 33 हनुमंतप्रतापवर्णन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ रावणासमोर मारुती पुच्छासन मांडून बसतो त्यामुळे रावण भयभीत होतो रावणसिंहासनासमान । घालोनियां पुच्छासन ।हनुमान बैसला सावधान । दशानन लक्षोनी ॥ १ ॥जैसा ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 32
द्वारा MB (Official)

अध्याय 32 हनुमंताकडून रावणाचे गर्वहरण ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ लक्ष्मणाकडून पुढील वर्णनाचे वाचन श्रीराम होवोनि सावचित । लक्ष्मणासीं स्वयें सांगत ।पुढारां वाचीं ब्रह्मलिखित । अनुचरित कपीचें ॥ १ ॥राक्षसदांतांचिया ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 31
द्वारा MB (Official)

अध्याय 31 इंद्रजिताचा अपमान ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ लक्ष्मण पुढील वर्णन वाचतो इंद्रजित युद्धा निघतां आवेशीं । असाळी उठिली विवशी ।श्रीरामें निरसिलें तियेसी । अति उल्हासीं हनुमंत ॥ १ ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 30
द्वारा MB (Official)

अध्याय 30 असाळीवधाचे वर्णन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ सीतेच्या आज्ञेला प्रमाण मानून त्याप्रमाणे वर्तन हनुमंताचें युद्धकंदन । मुख्यत्वें वनविध्वंसन ।घेवोनि सीतेचें आज्ञापन । फळभोजन मांडिलें ॥ १ ॥जोंवरी होय ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 29
द्वारा MB (Official)

अध्याय 29 हनुमंतप्रतापाचे ब्रह्मलिखित वर्णन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ हनुमंताने केलेले श्रीरामलक्ष्मण वर्णन सीता पुसे श्रीरामज्ञान । ते सांगावया हनुमान जाण ।गिळोनियां ज्ञानाज्ञान । जाला सावधान श्रीरामें ॥ १ ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 28
द्वारा MB (Official)

अध्याय 28 ब्रह्मलिखित सीता-मारूती संवादकथन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ पुढील वृत्तांत वाचन मागील प्रसंग संपतां । अंगदसुग्रीवजांबवंतां ।लक्ष्मणेंसीं श्रीरघुनाथा । घेवोनि उडतां हनुमंत ॥ १ ॥हनुमंताची परम कीर्ती । ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 27
द्वारा MB (Official)

अध्याय 27 हनुमंतपराक्रमवर्णन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ ब्रह्मदेवाने लिहिलेल्या पत्राचे वाचन धन्य धन्य तें ब्रह्मलिखित । धन्य धन्य आणिता हनुमंत ।सौमित्र वाची सावचित्त । अर्थें रघुनाथ सुखावे ॥ १ ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 26
द्वारा MB (Official)

अध्याय 26 हनुमंतप्रतापवर्णन ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ ब्रह्मदेवलिखित हनुमंताचा लंकेतील पराक्रम स्वमुखें निजकीर्ती । सर्वथा न सांगे मारूती ।हें जाणोनि श्रीरघुपती । स्वयें प्रश्नोक्तीं चालवित ॥ १ ॥आदरें पुसें ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 25
द्वारा MB (Official)

अध्याय 25 श्रीराम – अंगद संवाद ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ दक्षिण दिशेला गेलेले वानर कालमर्यादा संपल्यावरही परतले नाहीतम्हणून श्रीरामास चिंता वाटेल तेव्हा हनुमंत आधीच येऊन श्रीरामांना भेटला वानर गेले ...

रामायण - अध्याय 5 - सुंदरकांड - 24
द्वारा MB (Official)

अध्याय 24 वानरांकडून मधुवनाचा विध्वंस ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ हनुमंताने सांगितले की सीतेच्या तेजाने रावण भस्मप्रायच झालेला आहे हनुमंत सांगे वीरांप्रती । सीता तपस्विनी श्रीरामसती ।तिनें राक्षसांची वीर्यशक्ती । ...