सोनसाखळी - 3 Sane Guruji द्वारा सामाजिक कथा में मराठी पीडीएफ

सोनसाखळी - 3

Sane Guruji द्वारा मराठी सामाजिक कथा

एक होता राजा. त्याला शिकारीचा फार नाद. एकदा तो शिकारीसाठी गेला व रस्ता चुकला. भटक भटक भटकला. रानात त्याला एक लहानसा गुराखी भेटला. तो गायी चारीत होता, पावा वाजवीत होता. राजा त्याला म्हणाला, मुला मला रस्ता दाखवतोस? ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय