अमोल गोष्टी - 7 Sane Guruji द्वारा लघुकथा में मराठी पीडीएफ

अमोल गोष्टी - 7

Sane Guruji द्वारा मराठी लघुकथा

'माझी सोन्यासारखी पोर अंथरुणास खिळली आहे आणि या कारटयास जरा त्या मुलीला घे सांगितले तर नुसता एरंडासारखा फुगला आहे! आवदसा आठवली आहे मेल्याला! पुण्यास दिवे लावून आले पळपुटेराव, आता येथे आईशीला गांजावयास आले. चल, ऊठ घे त्या शांतीला व ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय