वैधव्य-स्री जन्माची शोकांतिका Savita Satav द्वारा महिला विशेष में मराठी पीडीएफ

वैधव्य-स्री जन्माची शोकांतिका

Savita Satav द्वारा मराठी महिला विशेष

ती ने छान आवरल,चांगली राहीली तर ही आपल्यासाठी उपलब्ध आहे,असा कितीतरी जणांचा समज होतो.आशा नजरा तिला लगेच कळतात.बरेचदा घरातल्यांचीही तिच्याशी वागणूक बदलते.नवरा गेल्यानंतर तिच्या अंगावरील दागिने उतरविण्याच जो अघोरी प्रकार होतो,तो पाहीला तरी अंगावर काटा येतो.वाटत ओरडून सांगाव सगळ्यांना ...अजून वाचा