डाक्टरकी-भागमभाग - भागमभाग Kshama Govardhaneshelar द्वारा आरोग्य मराठी में पीडीएफ

डाक्टरकी-भागमभाग - भागमभाग

Kshama Govardhaneshelar द्वारा मराठी आरोग्य

#डाक्टरकी १५©डॉ क्षमा शेलार भागमभाग शिकाऊ डॉक्टर म्हणुन काम करत होते त्यावेळची ही गोष्ट. एक दिवस मोठीच गंमत झाली. चक्क मला स्वप्न पडत होतं की,मी अगदी वेळेवर सरांच्या क्लिनीकला पोहोचले आणि कुठलीह

इतर रसदार पर्याय