डाक्टरकी-भागमभाग - भागमभाग Kshama Govardhaneshelar द्वारा स्वास्थ्य में मराठी पीडीएफ

डाक्टरकी-भागमभाग - भागमभाग

Kshama Govardhaneshelar द्वारा मराठी आरोग्य

#डाक्टरकी १५©डॉ क्षमा शेलार भागमभाग शिकाऊ डॉक्टर म्हणुन काम करत होते त्यावेळची ही गोष्ट. एक दिवस मोठीच गंमत झाली. चक्क मला स्वप्न पडत होतं की,मी अगदी वेळेवर सरांच्या क्लिनीकला पोहोचले आणि कुठलीह