डाक्टरकी-श्वास Kshama Govardhaneshelar द्वारा आरोग्य में मराठी पीडीएफ

डाक्टरकी-श्वास

Kshama Govardhaneshelar द्वारा मराठी आरोग्य

श्वास कुठल्याही केसमध्ये व्यवस्थित तपासणी करणं खूप महत्त्वाचं असतं.कारण खूपवेळा बाह्य लक्षणे जरी एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या आजाराकडे निर्देश करत असली तरीसुद्धा मूळ कारण अगदी वेगळं असू शकतं.ह्याबाबतीत प्रत्येक व्यक्तीनं सजग असलं पाहिजे आणि डॉक्टरनेपण प्रत्येक रूग्णाच्या बाबतीत अशी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय