मात भाग १ Ketki Shah द्वारा सामाजिक कथा मराठी में पीडीएफ

मात भाग १

Ketki Shah द्वारा मराठी सामाजिक कथा

रेवती बसथांब्यावर नेहमी प्रमाणे.. नेहमीच्या वेळेवर वाट पाहत उभी होती. ती स्वताःशीच कुजबुजत होती.. अजुन कसा आला नाही बरे हा. एरवी तर वेळेच्या आधीच पाच मिनिट हजर असतो . पंधरा मिनिट होऊन गेले तरी आला नव्हता. रेवतीने बॅगेतून ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय