भांडण vinayak mandrawadker द्वारा मानवीय विज्ञान में मराठी पीडीएफ

भांडण

vinayak mandrawadker द्वारा मराठी मानवी विज्ञान

भांडण खूप जणांना आवडत नाही. तरीही प्रत्येक घरात भांडण होतंच असतात , पण आपल्याला दिसत नाही. आज आपण या विषया बद्दल थोड विचार करूया . भांडणाचा मूळ कारण माझे मते , १.अहंपणा २.अज्ञान ३.राजस आणि तामस वृत्ति अर्थात राग ...अजून वाचा