पाठलाग (भाग-२८)-शेवटचा Aniket Samudra द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

पाठलाग (भाग-२८)-शेवटचा

Aniket Samudra मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

ज्यावेळी डिसुझा त्याचा पुर्ण फौज फ़ाटा घेऊन मायाच्या बंगल्याकडे निघाला होता त्यावेळी माया आपलं प्लॅनींग दिपकला सांगण्यात मग्न होती. ” थॉमसला जॉनीनेच मारले हे आत्तापर्यंत तु ओळखलं असशीलच. त्यानुसार प्रथम थॉमसला मारुन त्याने तुम्हाला कोंडीत पकडले. तुमची होणारी तडफड, ...अजून वाचा