भटकंती.. (सुरुवात एका प्रवासाची ) ........ (भाग ५) Vinit Rajaram Dhanawade द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

भटकंती.. (सुरुवात एका प्रवासाची ) ........ (भाग ५)

Vinit Rajaram Dhanawade द्वारा मराठी कादंबरी भाग

आम्ही रस्ता हरवलो.... दुसरीकडे जायचे होते आम्हाला, भलतीकडेच आलो. तसे सगळ्यांकडे मॅप आहेत, तरी कसे हरवलो काय माहित ? आकाश हसला त्यावर... इकडे नकाशे वगैरे असा काही चालत नाही. फक्त डोळ्यासमोर जे दिसते ते खरं असते. ...अजून वाचा