AGENT - X (4) Suraj Gatade द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

AGENT - X (4)

Suraj Gatade द्वारा मराठी कादंबरी भाग

४.एकएका कसायाची आणि सेफची कसून चौकशी होत होती, पण म्हणावं असं महत्त्वाचं काही हाती लागत नव्हतं. त्यांच्याकडील चाकूच काय, पण असणाऱ्या सगळ्या हत्यारांची फॉरेन्सिक कडून तपासणी केली जात होती. डॉग स्कॉडला पण मोठ्या संख्येनं कामाला लावलं होतं. सांगावकरच्या डेडबॉडीची ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय