AGENT - X (5) Suraj Gatade द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

AGENT - X (5)

Suraj Gatade द्वारा मराठी कादंबरी भाग

५."आय मिन वाय? लिटरली वाय?" मी किंचाळलोच!"बिकॉज आय हेट ग्रीडी पीपल!" तो शांतपणे म्हणाला."आणि तुला कसं ते सुद्धा जाणून घ्यायचं असेल!" त्यानंच विचारलं.मी काहीच बोललो नाही."ऐक!" माझी संमती आहे का नाही हे जाणून घेण्याची तसदी न घेता तो सांगू ...अजून वाचा