तू माझा सांगाती...! - 11 Suraj Gatade द्वारा मानवीय विज्ञान में मराठी पीडीएफ

तू माझा सांगाती...! - 11

Suraj Gatade द्वारा मराठी मानवी विज्ञान

विक्टर सुन्न होता, त्याच्या अंधाऱ्या सेल मध्ये बसून... असह्य दुःखानं जणू काही त्याला झाकोळून टाकलं होतं... तो स्वतःशी पुटपुटला..."मला माहिती आहे बाबा... तुम्हाला मला हर्ट करायच नव्हतं... मी तुम्हाला आत्महत्या करू दिली नसती... ना तुमच्या विनंती वरून मी तुम्हाला ...अजून वाचा