ये ग गौराबाई - ३ - Last part Vrishali Gotkhindikar द्वारा पौराणिक कथा मराठी में पीडीएफ

ये ग गौराबाई - ३ - Last part

Vrishali Gotkhindikar द्वारा मराठी पौराणिक कथा

सकाळ झाली तशी म्हातारीने ब्राह्मणाला हाक मारली. मुला, तुझ्या बायकोला सांग मला न्हाऊ घाल असे म्हणाली. देवाला गोडधोड नेवेद्याचे कर, नाही काही म्हणू नको, नेहेमीचे रड काही गाऊ नको. ब्राह्मण तसाच उठला, घरात गेला, बायकोला हाक मारली, अगं अगं ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय