रहस्य सप्तसुरांच ( भाग १०) Vinit Rajaram Dhanawade द्वारा जासूसी कहानी में मराठी पीडीएफ

रहस्य सप्तसुरांच ( भाग १०)

Vinit Rajaram Dhanawade द्वारा मराठी गुप्तचर कथा

महेश .... तू आत जाऊन madam ला बाहेर घेऊन ये.. त्यांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जाऊया... महेश धावतच गेला आत.. अचानक महेशचा आवाज आला, अभी लवकर आत ये.. अभिने नीरजची कॉलर पकडली आणि त्याला ...अजून वाचा