आजी आजोबांच्या गोष्टी स्वतः ला ओळखा Sudhakar Katekar द्वारा तत्त्वज्ञान मराठी में पीडीएफ

आजी आजोबांच्या गोष्टी स्वतः ला ओळखा

Sudhakar Katekar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी तत्त्वज्ञान

आजी आजोबाच्या गोष्ट“स्वतः ला ओळखा”एक होता धनगर तो रोज आपल्या मेंढ्या घेऊनरानात चरावयास घेऊन जात असे.एक दिवस त्यालाजंगलात एक सिंहाचे पिलू सापडले ते घेऊन तोघरी आला.ते सिंहाचे पिलू मेंढयांच्या कळपात वाढले.त्यांच्याच सारखा आवाज काढू लागले.आहार सुद्धात्यांचाच सारखा.एक दिवस जंगलात ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय