मीच ती खरी नशीबवान भाग 2 Prevail_Artist द्वारा महिला विशेष में मराठी पीडीएफ

मीच ती खरी नशीबवान भाग 2

Prevail_Artist द्वारा मराठी महिला विशेष

सगळेजण डॉक्टरकडे पाहत होते त्यांना काही बोलाव सुचत नव्हत कारण केसच अशी होती. डॉक्टरांनी सुस्कारा टाकला आणि सांगायला सुरुवात केली,” कि सुषमाची तब्येत आहे चांगली” हे ऐकल्यावर सगळ्यांचा जीव भांड्यात पडला. पण मग मध्येच तिचा रडण्याचा आवाज का आला ...अजून वाचा