अपूर्ण बदला ( भाग ९ ) Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। द्वारा डरावनी कहानी में मराठी पीडीएफ

अपूर्ण बदला ( भाग ९ )

Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

गुरुजीना पोहचायला अजून वेळ लागणार होता, दुसऱ्या गावात असल्यामुळे त्यांना चांगलाच वेळ लागणार होता, त्यांनी भल्या भल्या भूताना आपल्या बॉक्स( लहान पेटी) मध्ये भरून त्यांना नाहीसे केले होते. त्यांची चांगलीच महती होती. बारा गावाच्या भूतांना पाणी पाजलं होत. रव्याची ...अजून वाचा