रंग हे नवे नवे - भाग-6 Neha Dhole द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

रंग हे नवे नवे - भाग-6

Neha Dhole द्वारा मराठी कादंबरी भाग

'ए अस असतं का मैथिली, मी तर आपला सहजच बडबड करत होतो. इतकं मनावर नको घेवुना.', विहानच्या बोलण्याने ती भानावर आली. 'भीती वाटते ना तुला माझी, मग कशाला थांबवतोस!' मैथिली म्हणाली. 'अरे यार sorry ना.. हो गयी गलती.. अब ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय