रंग हे नवे नवे - भाग-6 Neha Dhole द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

रंग हे नवे नवे - भाग-6

Neha Dhole मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

'ए अस असतं का मैथिली, मी तर आपला सहजच बडबड करत होतो. इतकं मनावर नको घेवुना.', विहानच्या बोलण्याने ती भानावर आली. 'भीती वाटते ना तुला माझी, मग कशाला थांबवतोस!' मैथिली म्हणाली. 'अरे यार sorry ना.. हो गयी गलती.. अब ...अजून वाचा