अपूर्ण बदला ( भाग १३) Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

अपूर्ण बदला ( भाग १३)

Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

वैद्यबुवांनी हरीला तपासले आणि हरीच्या बाबांकडे बघून त्यांना विचारले ह्याने कसली धास्ती घेतली होती का? म्हणजे असं काही तरी बघून तो घाबरलेला आहे नाहीतर कुठे मारामारी केली का? ह्याच शरीर पूर्णतः थरथर कापतंय. घाबरला असल्या कारणानेच त्याने ताप घेतला ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय