अपूर्ण बदला ( भाग १४ ) Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। द्वारा डरावनी कहानी में मराठी पीडीएफ

अपूर्ण बदला ( भाग १४ )

Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

बाबानी कधीच ओळखलेले, तो आलाय! त्यामुळे तिला शु करून मुलांना एकसाथ जमवले. आणि आणि तो आवाज आला. "जयासाठी मी सरली इतकी वरीस, आला तो दिवस नजदिक, करुनि अंत तुझ्या मुलाचा जसे घेतले वचन मरताना तेच पूर्ण करावाया ...अजून वाचा