जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-२० Hemangi Sawant द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

जुळले प्रेमाचे नाते - भाग-२०

Hemangi Sawant द्वारा मराठी कादंबरी भाग

आजींच्या आवाजाने मला हलकी जाग आली... "प्राजु बाळा.. उठा आता." आजी हातात चहाचा कप घेऊन उभ्या होत्या...... "आजी तुम्ही कशाला आणला चहा. मी आले असते खाली." मी लगेच बेडवर उठुन बसत बोलु लागले. पण तापामुळे काही केल्या जमत नव्हतं..... ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय