एक हत्या अशी ही...... Prevail Pratilipi द्वारा महिला विशेष में मराठी पीडीएफ

एक हत्या अशी ही......

Prevail Pratilipi द्वारा मराठी महिला विशेष

आज खूप राग आला होता सविताला तिला वाटलं की आज तरी आई समजून घेतील, पण झालं उलटंच सविताची रोजची दगदग त्यात तिला होणारा त्रास ती त्यातलं काही सांगू शकत नव्हती कारण, तीच ऐकणारे असे कोणीही नव्हते तिचा नवरासुध्दा तीच ...अजून वाचा