जय मल्हार - भाग ३ Vrishali Gotkhindikar द्वारा पौराणिक कथा में मराठी पीडीएफ

जय मल्हार - भाग ३

Vrishali Gotkhindikar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी पौराणिक कथा

जय मल्हार भाग ३ ॥ चंपाषष्ठी दिवसी अवतार धरिसी मणी मल्ल दैत्यांचा संहार करिसी ॥ ॥ चंपाषष्ठी चा करिती जे करिती कुळधर्म त्याचे होत आहे परिपूर्ण धर्म ॥ चंपाषष्ठी श्रीखंडेरायाच्या उपासनेतील अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव.श्रीमल्हारी मार्तंडाचे षडःरात्रोत्सावाचा सांगता दिवस .या ...अजून वाचा