माणूसपणाचा आधार Nilesh Desai द्वारा सामाजिक कहानियां में मराठी पीडीएफ

माणूसपणाचा आधार

Nilesh Desai द्वारा मराठी सामाजिक कथा

"ट्रिंग् ट्रिंग् ट्रिंग्ग् ...... सकाळी फोन वाजला तसा अजयने उचलला. खरंतर त्याच्या रिंगचा गोंधळ रूममधल्या शांततेचा भंग करत होता म्हणूनच तो लवकर उचलला गेला. "हॅलो.... हा बोला...." अजय.पलीकडून ओळखीचा आवाज ऐकला तसा तो अंथरुणातून उठून बसला. गावाहून आईचा फोन ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय