निघाले सासुरा - 9 Nagesh S Shewalkar द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

निघाले सासुरा - 9

Nagesh S Shewalkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

९) निघाले सासुरा!"दयानंदराव, चला. छान झाले. त्रास संपला.""हो भाऊजी. पण खरेच फार त्रास झाला हो.""जाऊ दे ना. शेवट गोड तर सारे गोड. हा सारा योगायोगाचा खेळ आहे. किती कार्यक्रम झाले असतील रे?""भाऊजी, प्रत्यक्ष दाखविण्याचे पाऊण शतक आणि एकूण भेटाभेटीचे ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय