निघाले सासुरा - 12 Nagesh S Shewalkar द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

निघाले सासुरा - 12

Nagesh S Shewalkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

१२) निघाले सासुरा! दामोधरपंत आणि बाई यांनी शेवटी आकाशच्या मदतीने केळवणाचा घाट घातलाच. त्यादिवशी सारे पंचगिरी कुटंबीय, श्रीपाल यांचेसह दामोदर आणि बाई हॉटेल अमृतमध्ये जेवायला गेले. अत्यंत प्रसन्न वातावरणात जेवणे सुरू होती. केळवण हॉटेलमध्ये असले तरीही बाईंनी पंचगिरी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय