समाज आणि काम Lekhanwala द्वारा महिला विशेष मराठी में पीडीएफ

समाज आणि काम

Lekhanwala द्वारा मराठी महिला विशेष

वाशी नाकावरच्या मेन रस्त्यावर ती म्हातारी मागच्या दोन दिवसांपासून भीख मागत बसली होती, राहायची चेंबूरला…. म्हातारीचा नवरा वारला बाई जवानीत असताना, एकुलता एक मुलगा मस्त सिंधी कॉलनीजवळच्या सरळ रेषेत असलेल्या म्हाडाच्या ब्लिडिंगच्या शेवटच्या टोकाला लागून पसरलेल्या वीस-पचवीस घराच्या बैठया ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय