निघाले सासुरा - 16 - अंतिम भाग Nagesh S Shewalkar द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

निघाले सासुरा - 16 - अंतिम भाग

Nagesh S Shewalkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

१६) निघाले सासुरा! छायाचे लग्न उत्साहात पार पडले. भोजनकक्षात चाललेली गडबड पाहून दामोदर म्हणाले, अरेरे! काय ही गर्दी, म्हणे बफे! हे असे लोटालोटी करून, फतकल मारून खाण्यापेक्षा आणि ताटासाठी एक अधिकची खुर्ची अडवण्यापेक्षा पंगती वाढणे, पंगतीत ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय