अपूर्ण... - भाग ६ Harshad Molishree द्वारा भयपट गोष्टी में मराठी पीडीएफ

अपूर्ण... - भाग ६

Harshad Molishree द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

सकाळी हरी ठरवल्या प्रमाणे लवकर ऑफिस ला गेला, आणि संध्या ची फाईल त्याने मागून घेतली आणि त्या वर कामाची सुरवात केली... सगळं करता करता दुपार झाली तेव्हाच हरी च्या मोबाईल ची रिंग वाजली, ईशा चा फोन होता"Hello.... बोल""Busy आहेस ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय