अपूर्ण... - भाग ८ Harshad Molishree द्वारा भयपट गोष्टी में मराठी पीडीएफ

अपूर्ण... - भाग ८

Harshad Molishree द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

"हरी.... बस आता पुढे काय विचार करू नकोस आणि काही बोलू नकोस, बस जे काय आज झालं ते सगळं इथंच सोडून घरी जा".... संध्याने प्रेमाने हरीच्या चेहऱ्यावर हाथ फिरवला.... आणि दुसऱ्याच क्षणी ती अद्रीश्या झाली हरी घरी आला..... "अरे ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय