अघटीत - भाग ८ Vrishali Gotkhindikar द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

अघटीत - भाग ८

Vrishali Gotkhindikar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

अघटीत भाग ८ रात्री दहा वाजता पद्मनाभ घरी आला आल्याबरोबर ताबडतोब हात पाय धुवुन जेवण टेबलावर आला वरदाने त्याला हात पुसायला टॉवेल दिला आणि वाढायला घेतले . बरेच दिवसांनी असा तो घरी जेवायला आला होता. आजकाल उशीर झाला तर ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय