सवत... - ४ Harshad Molishree द्वारा डरावनी कहानी में मराठी पीडीएफ

सवत... - ४

Harshad Molishree द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

संध्या हरीच्या मागे थांबली होती, हरी हळूच मागे फिरला, पण संध्या हरीच्या समोर आली नाही, हरी त्याच्या सीट वर जाऊन बसला, ईशा झोपली होती....सकाळ झाली, हरी आणि ईशा घरी पोचले...."Finally home sweet home.... बर वाटलं आता".... ईशाहरी ने काहीच ...अजून वाचा