अंधारछाया - 13 Shashikant Oak द्वारा आध्यात्मिक कथा मराठी में पीडीएफ

अंधारछाया - 13

Shashikant Oak मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

अंधारछाया तेरा मंगला बेबीला कॉफी दिली. पुन्हा झोपवली कॉटवर. अंगावरची लाली कमी झाली. पण तिच्या हाताला हात लाववेनात! हातपाय सणकून तापले होते. कपाळावर हात ठेवून पाहिला. तर कपाळ थंड होते! ताप पाहिला तर साडे अठ्ठ्याणण्णव काय करावे कळेना. झोपल्या ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय