अंधारछाया - 14 Shashikant Oak द्वारा आध्यात्मिक कथा मराठी में पीडीएफ

अंधारछाया - 14

Shashikant Oak मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

अंधारछाया चौदा मंगला अशी बोलली ही गधडी तडा तडा. मला सुचेना काय करावं! एरव्ही एक थप्पडच ठेऊन दिली असती. असं अद्वा तद्वा बोलली असती ती तर. पण शारीरिक त्रासानं आधीच बेजार त्यात अमावास्याची रात्र! मी ही आवरलं मनाला. बराच ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय