निर्णय - भाग ५  Vrushali द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

निर्णय - भाग ५ 

Vrushali द्वारा मराठी कादंबरी भाग

निर्णय - भाग ५घरी आल्यापासून गप्प गप्प बसलेल्या तिला बघून आईने ताडल की नक्कीच हीच काहितरी बिनसलय. रोज देवाकडे ती सगळं नीट होण्यासाठी प्रार्थना करायची पण तरीही देव काही तीच साकडं ऐकत नव्हता. आज पुन्हा काय नवीन घडलं असावं ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय