कोणी बोलावले त्याला ? (भाग 2) निलेश गोगरकर द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

कोणी बोलावले त्याला ? (भाग 2)

निलेश गोगरकर मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

मागील भागावरून पुढे.... संपत ने किशोरचा हात सोडला आणी घाबरून दोन पावले मागे गेला. त्याच्या चेहऱ्यावर आता भीती स्पष्ट दिसत होती. प्रकरणाची नजाकत बघता आता श्यामलाच काही करणे भाग होते. " किशोर ! चल आपण फार्म हाऊस ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय